(TNO) Trình dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội (QH) khóa 13 tại nghị trường sáng nay, 2.11, Ủy ban Thường vụ (TV) QH đề nghị đưa vào chương trình chuẩn bị của QH khóa 13 các dự án luật như biểu tình, tiếp công dân, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND)…, mà chưa đưa vào chương trình chính thức như đề nghị của một số đại biểu QH.

Thay mặt Ủy ban TVQH đọc Tờ trình tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban TVQH đã có công văn đề nghị các cá nhân, tổ chức, cơ quan có quyền trình dự án luật, kiến nghị về luật gửi đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa 13 để trình QH.

Tính đến thời điểm này, Chính phủ đã đề nghị đưa 115 dự án vào chương trình, gồm 107 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết của QH, 6 dự án pháp lệnh, 1 dự thảo nghị quyết của Ủy ban TVQH.

Các Ủy ban của QH cũng đề nghị 15 dự án luật, 1 pháp lệnh, trong đó có 9 dự án luật đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011-2012, 7 dự án đã có trong đề nghị của Chính phủ.

Các cơ quan hữu quan cũng đề nghị đưa một số dự án luật, pháp lệnh vào chương trình của QH khóa 13.

Đưa vào chương trình chuẩn bị Luật tiếp cận thông tin

Trong 38 dự luật, pháp lệnh Ủy ban TVQH đề nghị đưa vào chương trình chuẩn bị xây dựng Luật, pháp lệnh của QH khóa 13, ngoài Luật biểu tình, Luật tiếp công dân... nói trên, còn có Luật tiếp cận thông tin, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật chứng khoán (sửa đổi)...

Trong số các dự án luật được đề nghị đưa vào chương trình chính thức, đáng chú ý có các dự luật như Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi), Luật tiền lương tối thiểu, Luật nhà ở (sửa đổi), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Luật đầu tư công, mua sắm công...

Trong Tờ trình, Ủy ban TVQH cho biết tán thành đề xuất của Chính phủ về việc đổi mới cách phân chia lĩnh vực của các dự án trong chương trình, với 5 lĩnh vực chính, như tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị; quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân; dân sự, kinh tế…

Một số dự án Chính phủ đề xuất đưa vào chương trình, như Dự án Luật ban hành quyết định hành chính, Dự án Luật xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của TAND, dự Luật đăng ký giao dịch bảo đảm…, Ủy ban TVQH đề nghị tạm gác lại để ưu tiên cho những dự án luật cấp bách hơn.

Đáng chú ý, theo ông Phan Trung Lý, tại kỳ họp thứ nhất QH khóa 13, một số ĐBQH đề nghị đưa vào các dự án Luật lập hội, Luật trưng cầu ý dân, Luật bảo vệ quyền riêng tư, Luật báo chí (sửa đổi), Luật nhà văn vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2012; một số cơ quan, ĐBQH khác đề nghị đưa vào Chương trình của nhiệm kỳ QH này các dự án Luật biểu tình, Luật tiếp công dân, Luật hoạt động giám sát của HĐND… song Ủy ban TVQH đề nghị đưa vào Chương trình chuẩn bị.

“Ủy ban TVQH nhận thấy đây là các dự án cần thiết ban hành để cụ thể hóa Hiến pháp năm 1992 và để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, để có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị, đề nghị đưa các dự án này vào chương trình chuẩn bị trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa 13”, ông Lý cho hay.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đồng thời cho biết thêm Ủy ban TVQH sẽ tiếp tục giao cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu, soạn thảo, chuẩn bị dự án theo đúng quy trình, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình QH xem xét đưa vào Chương trình hằng năm khi đã có đủ điều kiện quy định.

Chiều nay, 2.11, QH sẽ thảo luận tại tổ về dự kiến Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ khóa 13.

Bảo Cầm