Sáng 12-11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy trình về công tác cán bộ tại khu vực phía Bắc.

De xuat cham diem can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly - Anh 1

Đại biểu thường trực tỉnh, thành ủy của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, đại diện các cơ quan, tổ chức trung ương tham dự hội nghị. Đại diện TP Hà Nội tham gia hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Theo dự thảo Đề án xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý của Ban Tổ chức Trung ương, khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý gồm có 3 tiêu chuẩn chung và 3 tiêu chuẩn cụ thể. Dự thảo Đề án cũng xác định tiêu chuẩn cụ thể theo từng chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý như Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; Trưởng, Phó các ban Đảng Trung ương; Bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương…

Các tiêu chuẩn chức danh được xây dựng dựa trên 3 quan điểm, nguyên tắc. Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cácn bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải đồng thời bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, phong cách lãnh đạo và uy tín đối với quần chúng.

Cũng theo dự thảo Đề án, Ban Tổ chức Trung ương đề xuất thực hiện đánh giá mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý trên cơ sở các tiêu chí theo hình thức chẩm điểm cho từng tiêu chí căn cứ trên mức độ kết quả đã thực hiện. Thang điểm chấm theo khung là 100 điểm, có thể áp dụng điểm cộng, điểm trừ nhưng không vượt quá 10 điểm. Trong thang điểm 100, nhóm tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật chiếm một nửa, còn lại là nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Về một số đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy trình về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đề xuất theo hướng chặt chẽ, nhưng theo hướng tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt các nội dung liên quan đến quy trình bổ nhiệm cán bộ.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đóng góp những ý kiến sâu sắc cho các nội dung xin ý kiến. Các đại biểu đánh giá cao các dự thảo của Ban Tổ chức Trung ương, nhất là các nội dung sửa đổi, bổ sung theo hướng đổi mới.

Quốc Bình