Bạn luôn mong con nhà mình giỏi giang nhưng cháu dường như rất vất vả với chuyện học ở trường.