Chiều tối nay (5.7), Bộ Giáo dục - Đào tạo đã chính thức công bố đề thi và đáp án môn thi các khối A, A1 và AA1 của đợt thi đại học đầu tiên năm 2012. Mời bạn đọc tham khảo.

Khối A

Đề thi Hóa Đáp án Hóa

Khối A1

Đề thi Anh Đáp án Anh

Khối AA1

Đề thi Toán Đáp án Toán

Đề thi Lý Đáp án Lý