Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là các thí sinh (TS) sẽ bước vào kỳ thi “khốc liệt” và cũng được xem như kỳ “thử lửa” cuối cùng: Tuyển sinh ĐH, CĐ 2008. Cho đến thời điểm này, công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã được Ban chỉ đạo tuyển sinh và các trường hoàn tất...