GD&TĐ - Nhìn một cách tổng quan, đề minh họa môn Vật lí rất “cơ bản và đậm chất Vật lý”, các câu hỏi đều bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 12, không có câu khó về mặt Toán học. Nhìn chung phụ huynh và học sinh có phần yên tâm với các môn tổng hợp.

De thi minh hoa mon Vat ly rat co ban, kieu cau hoi da dang - Anh 1

Nếu giữ nguyên tinh thần của đề minh họa thì 50 phút 40 câu là hết sức khả thi, có tính phân loại với đối tượng học sinh trung bình và học sinh khá. Tuy nhiên để phân loại học sinh giỏi và xuất sắc hơi khó. Số lượng điểm tuyệt đối có lẽ sẽ tăng lên.

Thứ nhất: Các câu hỏi vẫn sắp xếp theo tinh thần từ dễ đến khó, câu khó vẫn rơi vào điện xoay chiều. Câu khó về mặt Toán học đã không còn.

Thứ 2: Về cấu trúc: Vẫn theo tinh thần như các năm trước, kiến thức vẫn trải rộng 7 chương, tỉ lệ các chương vẫn thế, chỉ có điều số lượng câu hỏi chỉ là 40

Phân bố đề trải dài theo 7 chương của chương trình cơ bản: Dao động cơ (7 câu); Sóng cơ học và sóng âm (6 câu); Dòng điện xoay chiều (8 câu); Dao động và sóng điện từ (3 câu); Sóng ánh sáng (7 câu); Lượng tử ánh sáng (4 câu); Hạt nhân nguyên tử (5 câu).

Thứ 3: Về mặt nội dung: Nhìn chung, 3 chương (Dao động cơ, Sóng cơ học và sóng âm, Dòng điện xoay chiều) vẫn chiếm khoảng 50% (21 câu); 4 chương còn lại chiếm 50% (19 câu). Sự chênh lệch số câu các chương không quá nhiều, chương ít nhất có 3 câu, chương nhiều nhất có 8 câu.

Thứ 4: Kiểu câu hỏi cũng đa dạng hơn. Tổng thể có 14 câu (35%) định tính và 26 câu (65%) định lượng. Có 2 câu liên quan đến khai thác đồ thị (28, 31); 1 câu liên quan đến thí nghiệm đòi hỏi phải hiểu bản chất vấn đề. Nhiều câu hỏi mang tính ứng dụng kiến thức Vật lí trong đời sống và kỹ thuật.