Chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa môn Toán 2017, gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 1

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 2

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 3

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 4

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 5

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 6

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 7

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 8

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 9

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 10

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 11

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 12

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 13

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 14

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 15

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 16

De thi minh hoa mon Toan 2017 - Anh 17