Đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD-ĐT môn tiếng Nhật. Mời bạn đọc xem chi tiết.

De thi minh hoa mon tieng Nhat ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 1

De thi minh hoa mon tieng Nhat ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 2

De thi minh hoa mon tieng Nhat ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 3

De thi minh hoa mon tieng Nhat ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 4

De thi minh hoa mon tieng Nhat ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 5

De thi minh hoa mon tieng Nhat ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 6

De thi minh hoa mon tieng Nhat ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 7

De thi minh hoa mon tieng Nhat ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 8

De thi minh hoa mon tieng Nhat ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 9

De thi minh hoa mon tieng Nhat ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 10

De thi minh hoa mon tieng Nhat ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 11

BAN GIÁO DỤC