TTO - Lần kiểm tra cuối tháng được tổ chức gần đây nhất tại trường trung học Thường Thanh, ở Vũ Hán, Trung Quốc đã gây chấn động cả nước. Nguyên nhân là trong đề thi kiểm tra môn ngữ văn có một bài chính tả trí nhớ, yêu cầu học sinh chép lại lời bài hát trong album Sứ Thanh Hoa mới ra của Châu Kiệt Luân.