(giao duc) - Dưới đây là đề thi đại học môn Vật Lý năm 2012.