(giao duc) - Sau thời gian 90 phút làm bài, thí sinh đã hoàn thành xong môn thi Sinh khối B.