(Zing) - Đề được đánh giá là không "xương" như đề khối A. Độc giả có thể xem Gợi ý giải đề Văn khối D tải về tại đây, gợi ý giải đề Sinh khối B tại đây. Gợi ý giải Toán sẽ sớm được cập nhật.

Đề thi ĐH Toán khối D