Sau vụ một nữ sinh tự tử ở cầu Bến Thủy (Nghệ An) mới đây và nhiều vụ tử tự vì tình khác ...