Ngày 9-12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP thời kỳ mới” do Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì ,Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy BĐBP làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng đã nhất trí xếp đề tài đạt loại xuất sắc và đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho chủ nhiệm đề tài.

Thiếu tướng Cao Tiến Hinh kết luận buổi nghiệm thu đề tài.

Theo Trung tướng Võ Trọng Việt, ngay từ khi thành lập, BĐBP đã có hệ thống tổ chức công tác đảng (CTĐ), công tác chính trị (CTCT) và được tiến hành thường xuyên trong toàn lực lượng. Từ đó đến nay, các cấp ủy đảng và người chỉ huy trong BĐBP luôn quan tâm chăm lo đến CTĐ, CTCT, coi đây là biện pháp cơ bản, chủ yếu nhất nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí và trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn cho cán bộ, chiến sỹ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thực tiễn hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành đã chứng minh hiệu lực to lớn và sức sống mãnh liệt của CTĐ, CTCT trong việc củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo cơ sở chính trị, tinh thần vững chắc để nâng cao sức chiến đấu của BĐBP. Tuy nhiên, việc tiến hành CTĐ, CTCT trong BĐBP vẫn còn những hạn chế như: công tác xây dựng các tổ chức đảng, nhất là các tổ chức ở cơ sở đồn biên phòng cũng như vai trò cấp ủy ở một số đơn vị còn hạn chế trong tổ chức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần sẵn sàng chiến đấu chưa cao, xử lý các tình huống chưa nhạy bén; tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị…Trong khi đó, địa bàn hoạt động của BĐBP chủ yếu là vùng khó khăn, gian khổ, lại có vị trí chiến lược về cả chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đây là nơi kẻ địch thường xuyên lợi dụng các vấn đề về tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền và hoạt động phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta… Do đó, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ BĐBP luôn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tình huống.Từ thực tiễn của đất nước, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với BĐBP, phải làm tốt CTĐ, CTCT. Vì vậy, đề tài: “Nghiên cứu nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP trong thời kỳ mới” được Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao và coi đây là đề tài mang tính cấp thiết, có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, trước mắt cũng như lâu dài

Với kết cấu 3 chương, dung lượng 150 trang cùng với 3 phụ lục và 45 tài liệu tham khảo, đề tài được các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá là một công trình khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc và chặt chẽ. Quá trình nghiên cứu, ban chủ nhiệm đề tài đã huy động được đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm tham gia, đồng thời đã chú trọng tổ chức điều tra, khảo sát, hội thảo, xin ý kiến chuyên gia. Đặc biệt, đề tài đã có 7 bài báo khoa học được đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài quân đội. Đây là những yếu tố đã góp phần nâng cao chất lượng nội dung nghiên cứu của đề tài.

Hội đồng nghiệm thu chúc mừng Ban chủ nhiệm đề tài.

Thiếu tướng, PGS-TS Cao Tiến Hinh, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận: Đề tài đã phân tích làm rõ được vị trí vai trò của CTĐ, CTCT và đặc điểm tổ chức, hoạt động của BĐBP trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng chất lượng CTĐ, CTCT và rút ra được 6 bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT của BĐBP.Đề tài cũng đã nghiên cứu, dự báo sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ của BĐBP sát thực tế, đề xuất 6 nhóm giải pháp đồng bộ, có tính khả thi cao trong việc nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP thời kỳ mới.

Đồng chí Chủ tịch hội đồng nhấn mạnh:| kết quả nghiên cứu của đề tài đã làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cùng với các nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP phù hợp với điều kiện hiện nay. Sau khi nghiệm thu, kết quả nghiên cứu của đề tài được sử dụng làm tài liệu để nghiên cứu, tham khảo, là cơ sở để biên soạn tài liệu hướng dẫn, tài liệu học tập cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng BĐBP.

Lê Hữu Tình

Email Print Góp ý