Triển lãm "Công - Nông nghiệp và thiên nhiên môi trường miền núi” do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội diễn ra từ nay đến ngày 10-8-2011.

Triển lãm trưng bày 67 bức tranh với nhiều chất liệu phong phú của 49 tác giả mô tả sinh động nhiều cảnh quan thiên nhiên và các phương thức sản xuất nông nghiệp, đời sống của đồng bào các dân tộc miền núi. Triển lãm như một lời kêu gọi tới tất cả cộng đồng, hãy lên tiếng bảo vệ rừng, quan tâm đến tập tục văn hóa, sản xuất của đồng bào miền núi nâng cao dân trí cho họ. LONG CHIẾN