QĐND - Qua nhiều năm tổ chức các khóa học cho sinh viên các trường đại học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I, tôi nhận thấy rằng, khi bắt đầu tiếp cận bộ môn giáo dục quốc phòng, cơ bản các em đều có ý thức tự giác, hào hứng trong học tập. Đặc biệt, các vấn đề về thời sự chính trị, xã hội, biển, đảo… của đất nước được các sinh viên thường xuyên quan tâm, tìm hiểu. Đây là tín hiệu tốt, góp phần quan trọng để mỗi sinh viên có động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập, nhằm trang bị thêm nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với công tác quốc phòng.

QĐND - Qua nhiều năm tổ chức các khóa học cho sinh viên các trường đại học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I, tôi nhận thấy rằng, khi bắt đầu tiếp cận bộ môn giáo dục quốc phòng, cơ bản các em đều có ý thức tự giác, hào hứng trong học tập. Đặc biệt, các vấn đề về thời sự chính trị, xã hội, biển, đảo… của đất nước được các sinh viên thường xuyên quan tâm, tìm hiểu. Đây là tín hiệu tốt, góp phần quan trọng để mỗi sinh viên có động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập, nhằm trang bị thêm nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với công tác quốc phòng.

Đại tá Đinh Tùng Sơn.

Tuy nhiên, thời gian đầu khi tiếp cận bộ môn này còn không ít sinh viên, nhất là sinh viên của các trường đại học dân lập cứ nghĩ đơn giản đây chỉ là “một chuyến du lịch”, dẫn đến chưa tự giác học tập, rèn luyện, chấp hành các chế độ, quy định, ảnh hưởng đến kết quả học tập. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các sinh viên nhận thức chưa đúng; các trường chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của môn học giáo dục quốc phòng. Cùng với đó, một số sinh viên còn biểu hiện ngại khó, ngại khổ...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học này, tôi cho rằng, trước khi bước vào môn học, việc đầu tiên các trường đại học phải thường xuyên quan tâm, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của kiến thức quốc phòng trong giai đoạn đất nước đang trên đường hội nhập kinh tế quốc tế; nhất là những đặc điểm thuận lợi, khó khăn khi học môn này để các sinh viên có bước chuẩn bị tốt mọi mặt, nhất là tâm lý. Khi học tổ chức học tập tại trường hoặc các trung tâm giáo dục quốc phòng, đội ngũ cán bộ, giảng viên cần có phương pháp truyền đạt phù hợp với đối tượng, chú trọng liên hệ các ví dụ sát thực tiễn. Cùng với tổ chức học tập nội dung giáo dục kiến thức quốc phòng cho sinh viên, nhà trường và các trung tâm cần kết hợp duy trì chặt chẽ các chế độ, nền nếp, kỷ luật như trong đơn vị Quân đội. Quá trình tổ chức học tập, kịp thời biểu dương, khen thưởng các sinh viên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, đồng thời có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với những cá nhân ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt.

Đại tá ĐINH TÙNG SƠN, Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I