Khởi nghiệp là hoạt động đã được Chính phủ phát động và cộng đồng kinh doanh đang hào hứng thực hiện. Chỉ thời gian ngắn vừa qua nhiều quỹ về vốn, tổ chức tư vấn, chính sách hỗ trợ được xây dựng, thành lập.

Hoạt động khởi nghiệp đang trở thành phong trào sôi động ở các lĩnh vực của nền kinh tế. Có thể nói, chúng ta đã thành công trong việc đưa hoạt động này thành phong trào mang nhiều ý nghĩa khi nền kinh tế có nhiều chuyển đổi nhất là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu.

Tuy nhiên, từ phong trào sôi động đi đến thực chất vẫn luôn có những khoảng cách nhất định. Nền kinh tế đã chứng kiến không ít hoạt động đầu tư, kinh doanh mang tính phong trào mà mặt trái của nó cũng để lại chúng ta những bài học lớn. Ví dụ, phong trào phát triển mô hình vườn ao chuồng trong nông nghiệp- nông thôn. Ban đầu mô hình này rất phù hợp với điều kiện sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, khoa học- công nghệ còn yếu kém. Tuy nhiên, nền kinh tế chuyển đổi nhanh đã khiến mô hình này sớm bị lạc hậu vì nó “bó chân” việc sản xuất theo quy mô lớn, áp dụng công nghệ chuyên sâu, hiện đại. Chương trình hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ năm 1997 với mục tiêu rất thiết thực và ban đầu đã tạo sự hứng khởi cho ngành khai thác hải sản, nhưng rồi kết quả thực tế ở mức rất khiêm tốn vì nhiều hạn chế nên hoạt động đánh bắt xa bờ của ngư dân không được “đẩy xa” đáng kể.

Khởi nghiệp không phải là một ngành kinh tế, một lĩnh vực đầu tư cụ thể nhưng cũng giống như các hoạt động kinh tế trên là luôn cần sự hỗ trợ từ Nhà nước. Nay cũng là lúc những chính sách lớn về khởi nghiệp mà Chính phủ đề ra được vận dụng vào thực tế nên trách nhiệm của từng cơ quan quản lý, từng cán bộ công chức có vai trò quyết định sự thành công cho những dự án. Đồng thời, chúng ta cần có nhiều chính sách thu hút mạnh mẽ hơn để nguồn vốn, quỹ đầu tư nước ngoài hướng vào hoạt động khởi nghiệp. Bởi có sự tham gia từ cộng đồng kinh doanh nước ngoài nhiều kinh nghiệm và mạnh về tài chính sẽ hỗ trợ đắc lực phong trào khởi nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu, vận dụng nhiều mô hình khởi nghiệp từ các nền kinh tế đi trước cũng là những hỗ trợ thiết thực để tránh được những rủi ro mà các nền kinh tế đi trước đã gặp phải.

Hiệp Hòa