Chiều ngày 1- 11, Đoàn Kiểm tra công vụ TP Hà Nội đã làm việc với Sở Lao động thương binh và xã hội về thủ tục cấp đổi bằng tổ quốc ghi công.

Trước đó, theo phản ánh của một số người dân, lĩnh vực này còn thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị chuyên môn, đặc biệt là cấp phường xã trong thẩm định, chuyển giấy tờ, hồ sơ có liên quan. Theo quy trình, thời hạn giải quyết là 40 ngày. Nhưng thực tế thời gian thường lâu hơn. Có trường hợp phải chờ vài tháng mới có kết quả.

Đoàn kiểm tra công vụ yêu cầu Sở Lao động thương binh và xã hội phối hợp với các quận, huyện, xã và các sở ngành, triển khai quy trình cấp đổi bằng tổ quốc ghi công theo thủ tục liên thông. Ngay trong tháng 11- 2016, Sở Lao động thương binh và xã hội tiến hành rà soát những quy định mới, xây dựng dự thảo quy trình thực hiện thống nhất trên toàn thành phố trong lĩnh vực này, trình thành phố thẩm định, ban hành.

Hà Phong