ND - Vườn quốc gia Cát Tiên vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.