Theo Bộ xây dựng, trạm nghiền xi măng của CCM là trạm nghiền độc lập không gắn với cơ sở sản xuất clinker trong nước, không đúng với quy hoạch phát triển.

Theo Bộ Xây dựng, trạm nghiền ximăng của Công ty ximăng Cần Thơ - Hậu Giang là trạm nghiền độc lập, không gắn với cơ sở sản xuất clinker trong nước, trái với quy hoạch phát triển. Vì theo quy hoạch, các địa phương không thực hiện đầu tư mới các nhà máy ximăng lò đứng, các trạm nghiền độc lập không gắn với cơ sở sản xuất clinker trong nước.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang báo cáo về dự án đầu tư này. Theo đó, nguồn cung cấp clinker cho trạm nghiền lấy tại nhà máy ximăng Áng Sơn và Áng Sơn 2, tỉnh Quảng Bình. Qua kiểm tra cho thấy hai dự án ximăng Áng Sơn và Áng Sơn 2 được đầu tư đồng bộ từ khâu sản xuất clinker đến công đoạn nghiền ximăng, không còn clinker cấp cho trạm nghiền Hậu Giang.

Tuổi Trẻ