Hanoinet - Đường Tôn Thất Tùng kéo dài được thông xe từ đầu năm 2008, góp phần giải quyết không nhỏ ùn tắc giao thông vốn hay xảy ra tại nút Tôn Thất Tùng - Trường Chinh.