Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước tại cảng biển trong thời gian tới, Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) vừa đề nghị Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) tiếp tục phối hợp xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải và hải quan tại cảng biển, khu vực biên giới biển và vùng biển Việt Nam.

De nghi phoi hop trong quan ly hang hai va hai quan tai cang bien - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam: Thời gian qua, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo các cảng vụ hàng hải phối hợp chặt chẽ với các Cục Hải quan địa phương trong việc thực hiện quản lý Nhà nước chuyên ngành tại các cảng, nhất là triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và trao đổi các thông tin liên quan đến quản lý Nhà nước chuyên ngành hải hải và hải quan tại khu vực cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngày 9-11-2015, Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản số 4586/CHHVN-VTDVHH yêu cầu Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ động phối hợp với cơ quan Hải quan khu vực để cung cấp thông tin liên quan đến bố trí địa điểm kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại dự án Cảng Lạch Huyện.

Ngoài ra, để công tác phối hợp giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng cục Hải quan được toàn diện, tháng 3-2014, Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã phối hợp với Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng cục Hải quan trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải và hải quan tại cảng biển, khu vực biên giới và vùng biển Việt Nam.

Dự thảo Quy chế bao gồm các nội dung phối hợp trong cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp thực hiện các mặt công tác khác như: Công tác chỉ đạo, kiểm tra; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ…

Thanh Nguyễn