Đề nghị nâng chỉ tiêu xuất khẩu gạo lên 4,5 triệu tấn là ý kiến của hầu hết các địa phương tại hội nghị giao ban xuất khẩu gạo do Bộ Công thương tổ chức tại Tiền Giang vào chiều 28.5.