(HNM)- Bộ Xây dựng đã đề xuất TP Hà Nội tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước theo địa giới hành chính mới.