Theo đó, đối tượng đề nghị hỗ trợ là các hộ nông dân có diện tích lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân thuộc 13 huyện, thành phố, thị xã.

De nghi ho tro hon 23,771 ty dong khac phuc thiet hai vu lua Xuan 2017 - Anh 1

De nghi ho tro hon 23,771 ty dong khac phuc thiet hai vu lua Xuan 2017 - Anh 2

Bệnh đạo ôn cổ bông đã gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân

Ngày 19/6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có Tờ trình đề nghị Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và hỗ trợ từ ngân sách Trung ương giúp tỉnh sớm khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017, ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Theo đó, đối tượng đề nghị hỗ trợ là các hộ nông dân có diện tích lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân thuộc 13 huyện, thành phố, thị xã. Tổng kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều 5, Nghị định 02/2017/NĐ-CP là 33.958.860.000đ. Cụ thể: Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1 triệu đồng/ha; diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 3 triệu/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha.

“Hiện nay tỉnh Hà Tĩnh đang là tỉnh nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương. Vì vậy, căn cứ cơ chế hỗ trợ quy định tại Điểmb Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; kính đề nghị Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh 70% kinh phí từ ngân sách Trung ương, tương ứng với số tiền 23.771.200.000 đồng”, văn bản nêu.

Vụ Xuân năm 2017, Hà Tĩnh gieo cấy 58.785ha lúa, nhưng bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh, diễn biến nhanh đã gây thiệt hại nặng nề cho hơn 20.782ha lúa. Trong đó, thiệt hại từ 30-70% hơn 7.633ha; thiệt hại trên 70% hơn 13.149ha.

THANH NGA