(HNMO) – Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết: chính sách lệ phí trước bạ hiện hành có một số điểm đã không còn phù hợp như giá đất tính lệ phí trước bạ tăng cao hơn nhiều so với trước và việc thực hiện ở các tỉnh, thành trong cả nước có nhiều bất cập.