(TBKTSG Online) - Ngày 28-7, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt đề án đề nghị Chính phủ công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.

Nguyễn Hoàng Việc nâng cấp thành phố Quy Nhơn lên đô thị loại 1 sẽ tạo tiền đề đầu tư xây dựng đô thị phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị, xây dựng và phát triển thành phố Quy Nhơn thành đô thị hiện đại, bền vững, có bản sắc riêng nhằm thực hiện tốt vai trò đô thị động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Ngoài ra, tỉnh Bình Định cũng đã quyết định quy hoạch, nâng cấp thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn), trị trấn Bình Định (huyện An Nhơn) thành đô thị loại 4.