(cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - UBND H. Hòa Vang vừa có Tờ trình đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP, CATP khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và các danh hiệu thi đua cho lực lượng CAX trên địa bàn năm 2014. Theo đó, đề nghị Bộ CA tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ xã Hòa Khương, Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Hòa Phú; tặng Bằng khen của UBND TP cho nhân dân và cán bộ các xã Hòa Tiến, Hòa Liên, Hòa Phong, Hòa Ninh, Hòa Nhơn… Về danh hiệu thi đua khối CAX, đề nghị UBND TP tặng Cờ thi đua cho CAX Hòa Khương, Đơn vị Quyết thắng cho tập thể CA các xã Hòa Liên, Hòa Phước, Hòa Phú, Hòa Sơn.

A.D