Đề gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

De minh hoa mon Vat ly ky thi THPT quoc gia 2017 - Anh 1