Hanoinet - Lấy được thiện cảm nhiều người và vượt qua được sự rụt rè trong giao tiếp, xử lý tình huống tương đương với việc bạn đã bước đầu thích nghi với môi trường doanh nghiệp.