Lâu nay, giáo viên thường sử dụng điểm kiểm tra để “ép” học sinh học thêm, do đó để học sinh tự nguyện học thêm, thiết nghĩ phải thay đổi cách đánh giá, cho điểm học sinh bậc phổ thông.

De day them, hoc them thuc su la tu nguyen - Anh 1

Ảnh minh họa (internet)

Ở nhiều trường phổ thông, khi thực hiện cách đánh giá, cho điểm học sinh theo Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT, hình thức kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kỳ của 8 bộ môn có thi tốt nghiệp THPT được tổ chức tập trung, theo đó đề kiểm tra 1 tiết của trường chung cho khối lớp, đề kiểm tra học kỳ của Sở GD&ĐT, việc coi kiểm tra và chấm bài tương tự như thi tốt nghiệp THPT.

Kiểm tra theo hình thức tập trung, nếu tổ chức nghiêm túc, điểm kiểm tra phản ánh đúng với năng lực học tập của học sinh; giáo viên dạy không thể cho điểm theo ý muốn của mình, nên không thể dùng điểm kiểm tra để “ ép” học sinh học thêm.

Trong khi hình thức kiểm tra miệng không thể tổ chức tập trung nên giáo viên tự tổ chức trong tiết dạy và tự cho điểm; còn kiểm tra 15 phút, nhiều Hiệu trưởng giao trách nhiệm cho giáo viên bộ môn thực hiện trong tiết dạy và quyết định điểm số của học sinh, theo đó tự ra đề kiểm tra, tự coi kiểm tra và chấm điểm.

Điểm kiểm tra của học sinh tổ chức theo hình thức này, rõ ràng là không khách quan; nếu giáo viên không có lòng tự trọng, họ sẽ dùng điểm kiểm tra để “ ép” học sinh học thêm; bởi nếu không học thêm điểm kiểm tra sẽ thấp do không biết trước đề ( hoặc dạng đề ) kiểm tra trên lớp, mà giáo viên chỉ dạy ở lớp học thêm. Do đó, khi giáo viên còn được quyền cho điểm kiểm tra mà không có sự giám sát của Hiệu trưởng và Tổ chuyên môn, thì họ có cách để “ ép” học sinh học thêm và không thể có học sinh học thêm trên tinh thần tự nguyện.

Mặt khác, phần lớn học sinh học chính khóa với giáo viên nào thì cũng học thêm với giáo viên đó, nhất là giáo viên đó là giáo viên chủ nhiệm; bởi lo sợ không học thêm điểm kiểm tra sẽ thấp và tâm trạng học cũng không yên.

Do đó, thiết nghĩ ngành GD&ĐT, các trường THPT cần thay đổi cách đánh giá, cho điểm học sinh phổ thông, theo đó loại điểm kiểm tra 15 phút, 1 tiết và học kỳ của tất cả môn học phải tổ chức tập trung theo đề kiểm tra chung cho khối lớp, hình thức trắc nghiệm ( trừ môn Ngữ văn), phân công coi kiểm tra và chấm bài kiểm tra tượng tự như thi tốt nghiệp THPT;

Mặt khác Hiệu trưởng và Tổ chuyên môn tổ chức đối chiếu điểm kiểm tra miệng với điểm kiểm tra được tổ chức theo hình thức tập trung, qua đó đánh giá thực chất việc cho điểm của giáo viên, nhất là giáo viên dạy các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ.

Chắc chắn rằng, khi thay đổi cách đánh giá, cho điểm học sinh phổ thông như trên, giáo viên sẽ không còn sử dụng điểm kiểm tra để “ ép” học sinh học thêm được nữa; khi đó mới có thể có dạy thêm, học thêm đúng theo tinh thần tự nguyện.

Trần Vũ Tây Ninh

Trần Vũ