Lợi nhuận năm 2012 của ngành ngân hàng giảm rất mạnh. Ở địa bàn TPHCM, tổng lợi nhuận của ngành này chỉ còn bằng 4,4% so với những gì đã đạt được của năm trước đó, do phải trích lập dự phòng để xử lý những khoản nợ xấu khổng lồ. Đó là kết quả của nhiều năm lơi lỏng, tập trung cho vay vào lĩnh vực có nguy cơ bong bóng cao như bất động sản, chứng khoán và những dự án đầu tư lớn nhưng lại rất kém hiệu quả.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn