(Vietstock) – ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 của CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) đã thông qua việc trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1.

Theo đó, DCL sẽ phát hành 5,029,740 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Qua đó, tăng vốn điều lệ từ 100.6 tỷ đồng lên 150.9 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2012.

Nguồn phát hành được trích từ nguồn thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận tích lũy tại thời điểm 31/12/2010.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua kế hoạch năm 2011 với doanh thu 650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng và cổ tức giữ nguyên ở mức 20%.

Cuối cùng, Đại hội chấp thuận việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời kiêm Chủ tịch HĐQT công ty. Đồng thời bầu bổ sung ông Ronnie De Ocampo và bà Trần Thị Phương Thủy vào Thành viên HĐQT, bà Nguyễn Phương Thảo vào BKS.