(ATPvietnam.com) -CTCP DIC số 4 (mã chứng khoán: DC4) công bố báo cáo tài chính quý iv/2010 của công ty.

Theo báo cáo kết quả kinh doanhh của công ty, doanh thu thuần quý iv/2010 đạt 84,858 tỷ đồng, tăng 91,61% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt 174,8 tỷ đồng, tăng 64,32% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2010 là 5,16 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ năm 2009; lũy kế từ đầu năm đến cuối quý đạt trên 10,2 tỷ đồng, tăng 29,11% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 là 2.994 đồng, giảm 20% so với năm 2009. Công ty cho hay, quý IV/2010 doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước là do HĐQT công ty tập trung điều hành vào công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ đồng thời tích cực thi công và hoàn thành bàn giao nhiều công trình lớn như Cao ốc văn phòng HMC – TPHCM trị giá 58,5 tỷ đồng, chung cư 15 tần Hồ Bàu Trũng – Vũng Tàu, Xưởng tin tài chính, Khu nhà ở CBCNV của CTCP Xi măng Fico Tây Ninh…Bên cạnh đó đặc thù ngành xây dựng là việc thanh quyết toán công trình, hạch toán thường vào thời điểm cuối năm. Hoài Nam