Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Dược phẩm Bến Tre, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Dương Thành Đông 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc Công ty; 3. Mã chứng khoán giao dịch: DBT 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.620 CP 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.800 CP 6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP 7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 23.620 CP 8. Lý do không thực hiện giao dịch: giá giao dịch trên thị trường chưa đạt mức kỳ vọng. 9. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 20/7/2010 đến ngày 20/9/2010