9 tháng đầu năm 2016, DBT đạt hơn 413,8 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16,4 tỷ đồng, tăng mạnh 58% so với 9 tháng đầu năm 2016. Như vậy, công ty đã hoàn thành 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (mã DBT - HOSE) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu thuần đạt hơn 142,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty tăng 6,6% nên lợi nhuận gộp tăng 8% lên mức 35,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty quý III/2016 chỉ đạt khoảng 500 triệu đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm mạnh 67% và đạt hơn 2,3 tỷ đồng. Chi phí QLDN cũng giảm 6% và đạt hơn 8,6% tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng kỳ này của DBT tăng 15% lên mức 19,9 tỷ đồng.

Kết quả, DBT lãi sau thuế quý III/2016 hơn 4,5 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

DBT: Loi nhuan sau thue 9 thang tang 58%, hoan thanh 73% ke hoach nam - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, DBT đạt hơn 413,8 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16,4 tỷ đồng, tăng mạnh 58% so với 9 tháng đầu năm 2016. Như vậy, công ty đã hoàn thành 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

Hết quý III/2016, tiền và tương đương tiền của DBT đạt gần 16 tỷ đồng, giảm mạnh 63,6% so với số đầu năm. Nợ ngắn hạn cũng giảm từ 336 tỷ đồng xuống còn 319 tỷ đồng.