[Kênh14] - 1 buổi biểu diễn hoành tráng với mục đích từ thiện.