[Kênh14] - Liên Hoan âm nhạc Hàn Quốc Hollywood Bowl 2008 đã chứng kiến sự “bùng nổ” của những anh chàng trong nhóm DBSK.