Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định 4051/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch hệ thống kho hàng hóa phục vụ phát triển công nghiệp chế biến Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

DBSCL: Xay moi he thong kho lanh san xuat tong cong suat 170 ngan tan - Anh 1

Theo đó, sẽ phát triển hệ thống kho hàng hóa trở thành một trong các cơ sở hạ tầng thương mại nòng cốt phục vụ ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và XK tại ĐBSCL.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, phát triển hệ thống kho hàng hóa đủ để đáp ứng 80% nhu cầu về quy mô (diện tích, sức chứa) phục vụ ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và XK; giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2035 phát triển hệ thống kho đáp ứng 100% nhu cầu.

Riêng trong giai đoạn 2016 - 2020: Khai thác, vận hành hệ thống kho nông sản hiện có với tổng công suất khoảng 440 ngàn tấn; xây mới hệ thống kho lạnh thương mại với tổng công suất kho khoảng 185 ngàn tấn; thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống kho lạnh sản xuất hiện có, đặc biệt là hệ thống kho lạnh phục vụ thu mua thủy sản tại các cảng cá, bến cá, chợ cá, chợ đầu mối nông thủy sản trong vùng; xây mới hệ thống kho lạnh sản xuất có tổng công suất khoảng 170 ngàn tấn, công suất tối thiểu 1.000 tấn/kho, được xây dựng theo nhu cầu phát triển của doanh nghiệp chế biến thủy sản.