(Chinhphu.vn) - Theo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, năm 2013, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu tạo việc làm cho 400.000 lao động, nhiều hơn năm 2012 khoảng 100.000 người.

Ảnh minh họa

Hiện nay, số cơ sở dạy nghề ở đồng bằng sông Cửu Long chiếm 14,6% số cơ sở cả nước; tỷ lệ học sinh học nghề còn thấp; chất lượng dạy nghề còn hạn chế và tay nghề của lao động được đào tạo chưa đồng đều. Toàn vùng hiện có trên 20% lao động chưa có hoặc thiếu việc làm. Thị trường lao động tại đây phát triển chậm hơn các vùng khác, chất lượng nguồn nhân lực thấp với 70% lao động chưa qua đào tạo.

Để đạt mục tiêu tạo việc làm cho 400.000 lao động, các địa phương sẽ thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng phi nông nghiệp, coi đây là giải pháp chính nhằm đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm.

Đồng thời, các tỉnh sẽ tăng cường dạy nghề theo hướng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, gắn dạy nghề với nhu cầu của thị trường và tạo việc làm. Ưu tiên đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động bị mất việc làm, lao động thanh niên, lao động kỹ thuật cao làm việc tại các khu công nghiệp trong vùng; dạy nghề cho lao động nông thôn song song với hỗ trợ tín dụng, chuyển giao kỹ thuật sản xuất...

Thanh Thanh