Tin từ Bộ GDĐT ngày 22.2 cho biết, tiếp tục triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong ngành giáo dục trong năm 2009 và năm học 2009 -2010, bộ tổ chức việc biên soạn tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.