Các sở GD&ĐT cần tổ chức xây dựng mô hình trường mầm non sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn.

Đó là một trong những yêu cầu của Bộ GD&ĐT trong “Hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường mầm non” vừa ban hành. Song song đó, Bộ GD&ĐT cũng đã tổ chức biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán của 63 tỉnh, TP. Theo Bộ, các phòng GD cần hướng dẫn các trường mầm non tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào chương trình giáo dục mẫu giáo thông qua các hoạt động giáo dục trong ngày nhằm hình thành cho trẻ ý thức, kỹ năng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với thực tế địa phương. LX