Cảm giác như cả thế giới chống lại mình; thứ khó quyết định nhất trên đời...

Day thi thanh cong va that bai - Anh 1

Có những người thuộc loại sinh ra đã xấu, xấu từ bé đến lớn.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 2

Anh Bắc cho em Nam miếng gió mùa đông đi.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 3

Cả ngày chẵn và ngày lẻ, những ngày lễ và ngày thường nữa.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 4

Có cảm giác như cả thế giới chống lại mình.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 5

Tích mỡ cho mùa đông thì có tội tình gì.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 6

Làm sao mà bỏ nổi đây?

Day thi thanh cong va that bai - Anh 7

Mệt quá, ngã đâu là ngủ.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 8

Đi tập gym cũng phải giày cao gót mới chịu.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 9

Có gấu ngủ ấm hơn hẳn.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 10

Tạo dáng hết mình vì nghệ thuật.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 11

Có gấu hay không không quan trọng, quan trọng là biết cách diễn sao cho thật.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 12

Muốn có túi hiệu dễ không ấy mà.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 13

Một chú hải cẩu đi lạc trong nhà.

Day thi thanh cong va that bai - Anh 14

Đẹp như nhau khó chọn quá à.