Trước thực trạng dạy thêm, học thêm tràn lan như hiện nay, TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên đưa ra giải pháp là cấm để hạn chế tình trạng này.

Day them, hoc them khong phai “cam” ma phai “quan” - Anh 1

Tuy nhiên, ngay sau đó, chính địa phương này cũng thừa nhận việc đưa ra quyết định cấm là vội vàng. Điều này cho thấy, đã có cầu ắt có cung. Vì thế, giải pháp căn bản không phải là cấm mà phải quản.

Dưới đây là phóng sự do Truyền hình Thông tấn thực hiện phản ánh về tình trạng này:

TTXVN/Tin Tức