GD&TĐ - Đề minh họa của BGD&ĐT, môn Toán gồm 50 câu, thời gian làm bài 90 phút, trong đó có 8 câu thuộc “phần tọa độ trong không gian” mức độ từ dễ đến khó.

Cô Nguyễn Thị Thùy Phương - giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (Sóc Trăng) - chia sẻ một số ví dụ trắc nghiệm với chủ đề “Tọa độ trong không gian” nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính đi đến chọn kết quả đúng nhất, nhanh nhất.

Những ví dụ được cô Phương chia sẻ dưới đây nhằm mục đích cho học sinh giải quyết bài toán xét vị trí tương đối, tính khoảng cách thuần túy bằng việc sử dụng máy tính.

“Sau khi thực hiện, học sinh hoàn thành bài trong thời gian nhanh hơn, kỹ năng suy luận và làm bài của học sinh gọn hơn nhiều so với cách trình bày tự luận trước đây mà tôi đã dạy” - cô Phương cho biết.

Cơ sở lý thuyết

Vị trí tương đối

- Vị trí tương đối của 2 đường thẳng:

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 1

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 2

- Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng:

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 3

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 4

- Vị trí tương đối của hai mặt phẳng alpha và beta:

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 5

Khoảng cách

- Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng:

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 6

- Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng:

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 7

- Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau:

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 8

Chú ý:

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 9

Một số ví dụ

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 10

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 11

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 12

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 13

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 14

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 15

Day phuong phap toa do khong gian theo huong thi trac nghiem - Anh 16