(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo 256/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước theo đúng quy mô, công suất thiết kế.

Ảnh minh họa

Xử lý rác thải là vấn đề cấp bách, không chỉ của riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh mà còn của cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trong phạm vi cả nước. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về xử lý chất thải rắn có những chuyển biến tích cực, từ khâu lập quản lý quy hoạch, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đến chỉ đạo đầu tư xây dựng các dự án.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xử lý Chất thải rắn Việt Nam (VWS) đã nỗ lực đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước, thành phố Hồ Chí Minh công suất 10.000 tấn/ngày, hiện đang tiếp nhận xử lý 3.000 tấn/ngày với công nghệ xử lý chất thải rắn đa dạng (chôn lấp, sản xuất phân compost và tái chế) và trong tương lai sẽ sản xuất điện từ khí sinh học… Đây là Dự án áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn hiện đại phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững, góp phần phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn trong nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước theo đúng quy mô, công suất thiết kế; đẩy nhanh các thủ tục hoàn thuế, điều chỉnh giấy phép đầu tư… tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Đồng thời có phương án điều tiết, phân phối hợp lý khối lượng chất thải rắn thu gom phù hợp với quy mô, công suất thiết kế cho các khu xử lý chất thải rắn của Thành phố.

Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn ở quy mô phường và mở rộng lên phạm vi quy mô quận, thành phố để nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn.

Xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn cấp vùng

Cũng để bảo đảm hiệu quả hoạt động các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng trên cơ sở mô hình xử lý rác thải tại Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước, nghiên cứu, xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn cấp vùng có quy mô, công suất, công nghệ đa dạng phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng các quy định về môi trường và thời gian hoạt động từ 50 năm đến 100 năm.

Bộ tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra quy trình cấp phép đối với các doanh nghiệp thu gom, xử lý chất thải rắn nguy hại.

Bộ Công Thương hướng dẫn và phối hợp với UBND các tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg ngày 5/5/2014.

Phúc Hải

Từ khóa: chất thải , nhà máy , xử lý