KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án (đường Suối Ngọc-Vua Bà khu gia binh Lục quân xã Tiến Xuân, đường 446 - UBND xã Tiến Xuân - Láng Hòa Lạc kéo dài và đường 446 - Yên Bình - Láng Hòa Lạc kéo dài), trên địa bàn huyện Thạch Thất. Tổ Công tác gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Doãn Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, làm Tổ trưởng.

l UBND TP Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch tổng kết công tác thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn. Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với Sở TN&MT báo cáo tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, hoàn thành trước ngày 5/10; các quận, huyện, thị xã triển khai và hoàn thành báo cáo tổng kết trước ngày 15/10;... Đồng thời, Sở TN&MT phải hoàn thiện báo cáo chung tổng kết thi hành Luật Đất đai trình UBND TP báo cáo Bộ TN&MT trước ngày 15/12/2010. Nguyễn Cao