(DVT.vn) - KCN được đầu tư trên cơ sở chuyển đổi từ cụm công nghiệp Đại Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên với quy mô diện tích 488 ha.

(DVT.vn) - KCN được đầu tư trên cơ sở chuyển đổi từ cụm công nghiệp Đại Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên với quy mô diện tích 488 ha. UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố cùng các một số đơn vị liên quan về việc giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội. Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, UBND Thành phố giao Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố kiểm tra cụ thể tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng tại Dự án xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội. Thành phố yêu cầu báo cáo tình hình cụ thể và đề xuất giải pháp trước ngày 12/8/2011. Dự án do CTCP Đầu tư phát triển N&G làm chủ đầu tư. Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Danh mục các Khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng 2020 theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006. Khu công nghiệp được chia thành các phân khu chức năng gồm có khu xây dựng nhà máy, đất hành chính dịch vụ, đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối, đất ở công nhân, Khu đô thị Dịch vụ - Thương mại và đất giao thông. Hà Lan