Ngày 23/9, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 212/TB-VP truyền đạt Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản tại cuộc họp về các dự án đầu tư xây dựng lưới điện 110kV do Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội làm Chủ đầu tư.

Day nhanh cong tac giai phong mat bang phuc vu cap dien cho khu vuc - Anh 1

Theo đó, về Công trình "Cải tạo nâng cấp Trạm biến áp E12 Trần Hưng Đạo: giao Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp Sở Công Thương, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội nghiên cứu đề xuất phương án kỹ thuật phục vụ cải tạo, nâng cấp và lắp đặt máy thứ 3 cho Trạm biến áp 110kV Trần Hưng Đạo. Xem xét các giải pháp cấp Giấy phép quy hoạch tổng mặt bằng cho Trạm biến áp đảm bảo an toàn cấp điện trên địa bàn.

Công trình "Trạm biến áp 110kV Phú Xuyên và đường dây cấp điện": giao UBND huyện Phú Xuyên, huyện Thường Tín đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Công trình "Cải tạo đường dây 110kV Hà Đông - Sơn Tây": giao UBND huyện Quốc Oai cùng các doanh nghiệp tổ chức họp thống nhất phương án triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố. Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Quốc Oai, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thống nhất phương án về việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV Hà Đông - Sơn Tây theo đúng quy định, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố.

Công trình "Cải tạo nâng khả năng tải ĐZ 110kV lộ 182 Chèm - Phúc Thọ": giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND huyện Đan Phượng về đơn giá đền bù đối với cây trồng hiện có phục vụ GPMB đường dây 110kV Chèm - Phúc Thọ. UBND huyện Đan Phượng tổ chức thu hồi đất dự án vườn ươm và bàn giao cho Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội theo quy định; Phối hợp với Công ty DIA khẩn trương hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án phục vụ thu hồi đất xây dựng các cột vị trí số 38-41 đường dây 110kV Chèm - Phúc Thọ. Giao UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND huyện Hoài Đức khẩn trương thưc hiện giải phóng mặt bằng các vị trí móng cột theo địa bàn để Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thi công dự án đáp ứng tiến độ để phục vụ cấp điện cho khu vực.

Công trình "Xây dựng mới Trạm biến áp 110kV nối cấp 220kV Quốc Oai (Tây Hà Nội)": giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Quốc Oai, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thống nhất tuyến đường vào Trạm biến áp 110kV nối cấp 220kV Quốc Oai (Tây Hà Nội), để xem xét sớm cấp Giấy phép Quy hoạch cho Dự án.

Công trình "Trạm biến áp 110kV Từ Liêm và nhánh rẽ ĐD 110kV": giao UBND quận Bắc Từ Liêm chủ trì phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án phục vụ cấp điện cho khu vực.

Công trình "Xây dựng đường dây 110kV mạch 2 Vân Trì E1.23 - Quang Minh E1.36 và lắp bổ sung ngăn lộ 110kV tại trạm Quang Minh E1.36": giao UBND huyện Đông Anh phối hợp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện công trình.

Công trình "Trạm biến áp 110kV Phú Cát và nhánh rẽ": giao UBND huyện Quốc Oai khẩn trương có ý kiến về vị trí xây dựng Trạm biến áp 110kV Phú Cát gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét chấp thuận vị trí xây dựng trạm.

Công trình "Tuyến cáp ngầm 110kV Thành Công - Thượng Đình": giao Sở Quy hoạch Kiến trúc đẩy nhanh tiến độ cấp phép, thỏa thuận quy hoạch.

Công trình "Trạm biến áp 110kV Tây Hồ Tây và nhánh rẽ ĐD110KV" giao Sở Giao thông vận tải, UBND quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án được giao tạo điều kiện cho Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện công trình. Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương rà soát, hoàn thành cấp giấy phép quy hoạch cho dự án.

Công trình "Đường dây 110kV cấp điện trạm tổ hợp công nghiệp Sài Đồng" giao Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương giải quyết hướng tuyến cáp ngầm cấp điện cho dự án.

Công trình "Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Thường Tín cấp điện cho TBA 110kV Thanh Oai": giao UBND huyện Thường Tín điều chỉnh quy hoạch các dự án do huyện quản lý theo đúng quy hoạch về điện lực đã được phê duyệt; phối hợp Tổng công ty Điện lực Hà Nội đẩy nhanh tiến độ dự án.

Công trình "Đường dây 110kV Đông Anh - Vân Trì mạch 2, đoạn qua Khu du lịch sinh thái Đông Anh": giao UBND huyện Đông Anh chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hành lang tuyến điện khoảng cột 31-32.

T.Q