(HNM) - UBND TP vừa ban hành công văn số 9992/UBND-NN yêu cầu Sở NN&PTNT, các huyện Chương Mỹ, Đan Phượng, Sóc Sơn và Thanh Trì khẩn trương thực hiện các dự án phát triển sản xuất tại các xã làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xã Thụy Hương là một trong những điểm sáng của Hà Nội về công tác xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Bá Hoạt Công văn nêu rõ, ngày 3-12, Báo Hànôịmới đăng bài: "Bốn xã của Hà Nội thực hiện điểm xây dựng NTM: Các dự án phát triển sản xuất đang vướng", về vấn đề này, UBND TP yêu cầu các xã Thụy Hương (Chương Mỹ), Song Phượng (Đan Phượng), Mai Đình (Sóc Sơn), Đại Áng (Thanh Trì) chỉ đạo ngay việc đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN&PTNT tập trung hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm khai thác hiệu quả lợi thế và tạo điều kiện về việc làm, tăng thu nhập cho lao động các địa phương làm điểm NTM.